ÜYELİK AÇIKLAMASI

Derneğe her zaman yeni üye kabul edilebilir. Derneğe üye olmak isteyen tüzel ve/veya gerçek kişiler gerekli resmi evraklarla birlikte, dernek üye kayıt başvuru formunu doldurduktan sonra başvurabilirler. İlgililer tarafından yapılan üyelik başvurularını sicil ve yönetim kurulları en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirip karara bağlar ve ilgili kişiye kararı yazılı olarak bildirir. Tüzel ve gerçek kişiler; devlet resmi makamlarınca gerekli kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra işbu tüzükte yazılı usul ve şartlara uygun olarak asli üye olmak üzere başvuruda bulunabilirler. 

Asli Üye Olma Şartları:

1) Tüzel Kişiler İçin;

a. Dernek üye kayıt başvuru formu,

b. Şirket onay belgeleri,

c. Direktör belgesi,

 

2) Gerçek Kişiler İçin;

a. K.K.T.C vatandaşı olmak ve/veya yabancı uyruklu olan şahısların aşağıdaki şartlardan başka K.K.T.C’de ikamet etme hakkına sahip olmaları ve/veya ilgili makamlardan iş kurma, işyeri açma ve  çalıştırma izin belgeleri ile ikamet izni almaları koşuluyla üyelik için başvuruda bulunabilirler.

b. Dernek üye kayıt başvuru formu,

c. Kimlik kartı aslı ve fotokopisi veya pasaport aslı ve fotokopisi,

d. İkametgah belgesi,

e. Sabıka kayıt belgesi,

f. Çalışma izinliler için çalışma belgesi

3) Tüzel ve gerçek kişilerde ortak hükümler;

a. 18 yaşını bitirmiş olmak;

b. İyi ahlak sahibi olmak;

c. Kararlaştırılmış aidat parasını taahhüt etmek;

d. Derneğin basılı üye kayıt formunun eksiksiz ve tüzüğe uygun olarak doldurulmuş ve 15 gün süre ile dernek ilân tahtasına asılmış olması ve bu süre zarfında hiçbir itirazın yapılmamış veya yapılmışsa Sicil Kurulu tarafından reddedilmiş olması; 

e. Doğruluğunu imzası ile belirtmiş olmak;

ÜYE GİRİŞİ